TIỆM THỦY TUYỂN DỤNG

Do nhu cầu mở rộng và không ngừng tiến bước, Tiệm Thủy tuyển dụng một số vị trí. Chẳng hạn như nhân viên bán hàng, tư vấn và vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, chúng tôi luôn chào đón các đối tác cùng hợp tác phát triển.