VÒNG TAY NGỌC BÍCH x CHARM BẠC

4.460.000

???̣? ??́?? ???????? ??̂́? ??̛̣? ????? ??̣? 925

Kích thước hạt : 12mm

Số lượng