VÒNG TAY LU THỐNG NGỌC

3.035.000

Kích thước hạt : 8mm

Số lượng