VÒNG TAY HỔ PHÁCH x NGỌC BÍCH

4.300.000

??̂̉ ???́?? / ????? ??̂́? ??̛̣? ???̣? ??́?? / ???????? ??̀ ????? ??̣? 925

Kích thước hạt : 10~11mm

Số lượng