VÒNG TAY DIOPSIDE x CHARM BẠC 925

3.000.000

???????? ??̂́? ??̛̣? ????? ??̣? 925

Kích thước hạt : 6mm

Số lượng