THẠCH ANH VÀNG x THẠCH ANH TRẮNG

2.678.000

Kích thước hạt ; 8mm-10mm

Số lượng