THẠCH ANH VÀNG X NGỌC BÍCH

3.035.000

Thông tin cơ bản: 

  • Màu: vàng
  • Hợp mệnh: Thổ, Kim
  • Hình dáng: viên tròn để xâu chuỗi
  • Chất liệu: đá tự nhiên
  • Giá: 3.035.000 VNĐ

Ý nghĩa: Khả năng hỗ trợ người đeo duy trì năng lượng tích cực. Thạch anh Vàng x Ngọc Bích giúp cân bằng nguồn cảm xúc. Khai thông suy nghĩ và giúp “bình tâm, định trí”.

Số lượng