THẠCH ANH TÓC ĐEN

Giá từ: 260.000

Thông tin cơ bản:

  • Màu: trắng sữa có tinh thể sợi tóc màu đen.
  • Hợp mệnh:  mệnh Thủy, mệnh Mộc
  • Hình dáng: viên tròn để xâu chuỗi
  • Chất liệu: đá tự nhiên
  • Kích thước: 6mm – 8mm – 10mm
  • Giá: 260.000 – 300.000 – 320.000

Ý nghĩa: Thạch Anh Tóc Đen lưu giữ năng lượng từ trường cực mạnh qua các tinh thể bên trong đá. Tùy thuộc vào độ phân bổ tinh thể nhiều hay ít mà chúng có giá trị khác nhau. Một số viên đá này có số lượng sợi tóc cao làm chúng có màu gần như màu đen. Nét thu hút của sản phẩm nằm ở sự ngẫu nhiên của vị trí tinh thể. Làm cho không một vòng chuỗi nào giống nhau trên thị trường, mỗi cái là độc nhất.

Số lượng