THẠCH ANH TÍM x HỔ PHÁCH x NGỌC BÍCH

3.750.000

Kích thước hạt : Lu thống thạch anh tím 14x8mm

Hết hàng