PHOSPHOSIDERITE x NGỌC HÒA ĐIỀN

3.214.000

Kích thước hạt : 11-12mm

Hết hàng