PERIDOT x HỔ PHÁCH MẬT LẠP

1.607.000

Kích thước hạt : 1.5mm

Số lượng