NGỌC VỎ SÒ SHELL PEARL

300.000

Kích thước hạt : Đủ size từ 4mm đến 14mm

Số lượng