NGỌC TRAI x ƯU LINH VÀNG

2.321.000

Kích thước hạt ; 7mm

Số lượng