NGỌC TRAI x TỲ HƯU BẠC XI VÀNG 24K

3.035.000

Số lượng