NGỌC TRAI x TOURMALINE

2.678.000

Kích thước hạt : 7mm

Số lượng