NGỌC TRAI x TOPAZ

2.321.000

Kích thước : 7mm

Số lượng