NGỌC TRAI x TOPAZ

2.321.000

Kích thước hạt : 7.2mm

Số lượng