NGỌC TRAI x THẠCH ANH VÀNG

1.964.000

Kích thước hạt : 8.5mm

Số lượng