NGỌC TRAI x THẠCH ANH TÍM

2.678.000

Kích thước hạt : 8.5mm

Số lượng