NGỌC TRAI x THẠCH ANH HỒNG

1.607.000

Kích thước hạt : 8.5mm

Số lượng