NGỌC TRAI x SUNSTONE

2.321.000

Kích thước hạt : 7mm

Số lượng