NGỌC TRAI x NGỌC CẨM THẠCH

4.107.000

Kích thước hạt Ngọc Trai ; 9mm

Hết hàng