NGỌC TRAI x NGỌC BÍCH

3.750.000

Kích thước hạt : 6mm

Hết hàng