NGỌC TRAI x LU THỐNG NGỌC BÍCH

2.321.000

Kích thước hạt : 8.5mm

Hết hàng