NGỌC TRAI x HUYẾT PHÁCH

1.607.000

Kích thước hạt ; 6-8mm

Hết hàng