NGỌC TRAI x HỒ LY NGỌC BÍCH

3.035.000

Kích thước hạt : 6x10mm

Số lượng