NGỌC TRAI x GRANET XANH

1.607.000

Kích thước hạt : 8.5mm

Số lượng