NGỌC TRAI x AMAZONITE

2.678.000

Kích thước : 8.5mm

Số lượng