NGỌC TRAI QUẤN ĐÔI

3.750.000

Kích thước hạt : 6mm

Hết hàng