NGỌC TRAI

2.678.000

Kích thước hạt : 6.5mm

Số lượng