NGỌC TRAI

2.321.000

Kích thước hạt : 8.5mm

Số lượng