NGỌC TRAI

1.964.000

Kích thước hạt ; 8.5mm

Số lượng