NGỌC TRAI

892.000

Kích thước hạt : 8mm

Hết hàng