NGỌC NAM HỒNG x NGỌC HÒA ĐIỀN

3.750.000

Kích thước hạt : 6mm

Số lượng