NGỌC NAM HỒNG x MẬP LẠP

2.321.000

Kích thước hạt : 3mm

Số lượng