NGỌC NAM HỒNG x ĐỒNG ĐIẾU CẨM THẠCH

4.100.000

Kích thước hạt : 10mm

Số lượng