NGỌC CẨM THẠCH x NGỌC NAM HỒNG

3.750.000

Kích thước hạt : 8mm

Số lượng