NGỌC CẨM THẠCH x NGỌC BÍCH x MẬT LẠP

3.750.000

Kích thước hạt : 8mm

Số lượng