NGỌC CẨM THẠCH x MẬT LẠP x NGỌC NAM HỒNG

5.357.000

Kích thước hạt : 11mm

Hết hàng