NGỌC CẨM THẠCH x MẬT LẠP x NGỌC NAM HỒNG

3.035.000

Kích thước hạt : 6mm

Số lượng