NGỌC CẨM THẠCH x MẬT LẠP

4.100.000

Kích thước hạt : 8mm

Số lượng