NGỌC CẨM THẠCH x MẬT LẠP

4.650.000

Kích thước hạt : 6mm

Số lượng