NGỌC CẨM THẠCH x MẬT LẠP

4.650.000

Kích thước hạt : Lu đốt trúc 6mm

Số lượng