NGỌC CẨM THẠCH x MẬP LẠP

3.035.000

Kích thước hạt : 10mm

Số lượng