NGỌC CẨM THẠCH x HỔ PHÁCH

3.035.000

Kích thước hạt : 8mm

Hết hàng