NGỌC CẨM THẠCH x HỔ PHÁCH x NGỌC BÍCH

2.321.000

Kích thước hạt : 8mm

Hết hàng