NGỌC CẨM THẠCH x HỔ PHÁCH

4.642.000

Kích thước hạt : 6mm

Số lượng