NGỌC CẨM THẠCH x HỔ PHÁCH

4.642.000

Kích thước hạt : ống trúc 5-6mm

Số lượng