NGỌC CẨM THẠCH x HỒ LÔ NGỌC HÒA ĐIỀN

3.750.000

Kích thước hạt : 10mm

Hết hàng