MẶT TRĂNG x DIOPSIDE x NGỌC BÍCH

2.321.000

Kích thước hạt : 4mm

Số lượng